World chess players

Post Reply
goldchess
Posts: 9
Joined: Mon Jun 24, 2013 9:41 pm

World chess players

Post by goldchess » Sun Jan 24, 2016 4:47 pm

en
Record!
Ethiopia - 20 minutes! :D

Chess player from Argentina has been on our portal for almost 18 minutes.
Second, from Mexico, 15 minutes.
Third, from India, 14 minutes.
Fourth place for Poland, 13 minutes.

Winners of the 1st round, both from Poland.
We invite competition from all over the world :)
==========================================
ru
Рекорд
Эфиопия - 20 минут! :D

Шахматист из Аргентины провел на нашем портале почти 18 минут.
Второй, из Мексики, 15 минут.
Третий в очередности, из Индии, 14 минут.
Четвертое место у Польши, 13 минут.
Победители I тура, два игрока из Польши.
Приглашаем конкуренцию со всего мира :)
======================================
pl
Rekord
Etiopia - 20 minut! :D

Szachista z Argentyny spędził na naszym portalu prawie 18 minut.
Drugi, z Meksyku, 15 minut.
Trzeci w kolejności, z Indii, 14 minut.
Czwarte miejsce Polska, 13 minut.
Zwycięzcy I rundy, dwaj gracze z Polski.
Zapraszamy konkurencję z całego świata :)
G1

Post Reply